Sang đây chính thức ngày thứ 5 và là cuối tuần đầu tiên của tôi ở đây. Thứ 7, chúng tôi (tôi, 2 người bạn Việt Nam và 1 người bạn Trung Quốc) quyết định đi chợ đêm. Thực ra kèo này được chúng tôi quyết định từ tận...