Hi mọi người, cho các bạn mới xem blog của mình lần đầu thì mình là Minh - mình là người Việt đang sinh sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 tuổi (+10) vừa qua,...