Đây là dự án mà tôi đã ấp ủ tận từ lúc chưa đặt chân đến Thái Lan nữa kìa. Tôi muốn tiếp tục đam mê làm về giáo dục của mình, vì thế tôi đã tạo nên cộng đồng học tiếng Anh, lấy tên “Easy English for everyone”....