Nếu các bạn đã đọc phần About Sunshine, chắc cũng biết tôi đang xây dựng một team nhỏ thực hiện các dự án Marketing . Thật ra tôi bắt đầu nhận các job (tôi tạm gọi là freelance) này từ năm 2015, tuy nhiên ở quy mô nhỏ chỉ...