Tôi là Sunshine, một cô gái yêu tự do, muốn được tự do, yêu bản thân và không cho phép bản thân thỏa mãn với những khái niệm ổn định. Tôi có 2 mặt tính cách đối lập. Tôi rất nghiêm túc trong công việc, nhưng cũng rất cà...